l'Entorn

Fira de Mollerussa és, des del 1999, la marca del Patronat Municipal de Fires de Mollerussa, un organisme autònom local que té com a finalitat, entre altres, l’organització, promoció i desenvolupament de totes aquelles activitats que redundin en el desenrotllament econòmic i social d’aquest municipi, segons es recull als seus Estatuts.

 

Aprovat el 1995, aquest reglament exposa les línies a desplegar-ne com a ens de promoció econòmica.

 

La promoció de mesures de suport al Comerç, Serveis i Indústria; la cooperació amb altres organismes públics o privats que realitzin funcions de promoció econòmica; realització d’estudis  i assistència tècnica, econòmica i jurídica, o promoure l’assentament d’empreses, són només algunes de les accions enunciades al document.

 

Des d’aquesta plataforma, Fira de Mollerussa esdevé l’ens “motor”, l’organisme competent i amb els instruments necessaris per posar en marxa i desenvolupar tot allò relatiu a la promoció de la capital del Pla d’Urgell.

Pel que fa als certàmens firals, el calendari de Fira de Mollerussa de 2018 va incloure deu esdeveniments. Destacar també el paper de l’ens firal com a organitzador de la Borsa Interpirinenca de Cereals, trobada professional que l’any 2018 va celebrar la seva 17a amb la participació de més de 400 operadors procedents de diferents punts d’Espanya, Europa i els Estats Units.

 

És també en el marc d’aquest univers, que Fira de Mollerussa participa activament (va ser membre fundador l’any 1995) dins la Federació de Fires de Catalunya (FEFIC) i de les trobades que des d’aquesta entitat es programen (congressos, seminaris, conferències,…).

 

Parlar de l’entorn de Fira de Mollerussa és parlar també del seu Recinte Firal, el qual consta de tres Pavellons Firals, amb prop dels 7.000 m2, així com amb un Recinte Exterior segons les necessitats de l’exposició. El Recinte Firal amb motiu de la Fira de Sant Josep compta amb prop de 25.000 m2 de superfície neta ocupada.

 

Des del 1969 el Recinte Firal s’ubica a l’Avinguda del Canal ocupant una situació excepcional al centre de la ciutat i utilitzant-se, en el cas de la Fira de Sant Josep, els carrers de la ciutat com a espai firal.

 

Les continues millores de condicionament de les instal·lacions i serveis concedeixen al Recinte una gran funcionalitat pràctica, disposant a més a més de la infraestructura necessària per acollir jornades o exposicions paral·leles a la manifestació firal.

 

Mollerussa és una ciutat propera, amb prop de 15.000 habitants, que esdevé la capital de la comarca del Pla d’Urgell des de la seva constitució l’any 1988.

 

La ciutat està ben comunicada per l’autovia A2 i té estació de la línia de ferrocarril Lleida-Manresa així com a servei d’autobusos. A més, es troba a 25 km de la ciutat de Lleida i a menys de 40 km de l’Aeroport Lleida Alguaire. Pel centre de la ciutat passa l’antiga N-II i a poc més de 15 km es pot agafar l’AP-2.

 

El Pla d’Urgell és una comarca jove i petita de la plana de Lleida amb un alt valor patrimonial, turístic, cultural i gastronòmic. Entre els llocs d’interès cal destacar l’Estany d’Ivars i Vila-sana, l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell o el Museu de Vestits de Paper.