21è

Concurs de pintura ràpida

date_range
25 de setembre de 2022
 

El Concurs de Pintura Ràpida “Ciutat de Mollerussa”, organitzat per Fira de Mollerussa, celebrarà el diumenge dia 25 de setembre la seva 21a edició. La implicació d’institucions i empreses locals en la col·laboració i patrocini de l’esdeveniment possibilita l’important nombre de premis així com l’import d’aquests, el qual ascendeix en total a 6.545 euros.

Portafoli 2021: Enllaç

Diari de la Fira
 
Bases de Participació
 

Bases del Concurs de Pintura Ràpida 2022

Descarrega el PDF  

Premis: Clica aquí

…………………………………………………………..

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA. MOLLERUSSA 2022

BASES DE PARTICIPACIÓ

1. PARTICIPANTS
El concurs és de lliure participació.

2. DATA
Diumenge dia 25 de setembre de 2022

3. TEMA
Espai exterior i edifici central de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell

4. OBRES I TÈCNICA
Màxim una obra per autor. La tècnica i procediment serà de lliure elecció.

5. MIDES I SUPORT
Les mides mínimes seran de 15F (54 x 65 cm.)
Les obres podran presentar-se en qualsevol tipus de suport. En els casos que el suport sigui paper o similar, caldrà enganxar-lo sobre una superfície rígida.

6. INSCRIPCIÓ
La inscripció és gratuïta i es durà a terme en la planta baixa de la Casa Canal (seu de la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i de la Fundació Canals d’Urgell) a la recepció de l’Espai Cultural, (Av. Jaume I, 1 entrada pels jardins), de 08.30 h a les 11.0 h, on es numeraran i se segellaran els suports.

7. LLIURAMENT OBRES ACABADES
Fins a les 15.0h en el mateix lloc de la inscripció. Totes les obres es lliuraran signades per l’autor.

8. JURAT
Josep Giralt, director Museu de Lleida
Gerard Cucurull, gerent de Gerart Gallery
Maribel Pedrol. Directora de la Fundació Canals d’Urgell
Xavier Roure, Director Fira de Mollerussa

9. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El jurat podrà visualitzar les obres durant la seva execució i les qualificarà quan es lliurin acabades.
El jurat es reunirà a partir de 2/4 de 4 de la tarda del mateix dia 25 de setembre de 2022 i farà públic el seu veredicte a les 5 de la tarda en la Sala d’Actes de la Comunitat de Regants dels Canals d’Urgell, el qual serà inapel·lable. Tot seguit tindrà lloc l’acte de lliurament de premis.

Els participants es comprometen a estar presents o designar un representant en l’acte de lliurament dels premis. En cas de no ser així, el Jurat es reserva la disposició de l’obra i del premi.

10. RETIRADA DE LES OBRES
Els participants o persona autoritzada hauran de retirar les seves obres un cop acabat l’acte de lliurament de premis el mateix dia del concurs, presentant el resguard corresponent lliurat en el moment de la inscripció excepte les obres premiades que restaran en poder dels seus patrocinadors.

INFORMACIÓ
Fira de Mollerussa
Av. del Canal s/n 2a planta
25230 Mollerussa
Tel. 973 60 07 99
correu electrònic: info@fira.com

web: www.fira.com

NOTES
Les obres premiades quedaran en propietat del seus patrocinadors.

Les obres no retirades quedaran en propietat de Fira de Mollerussa.

La liquidació dels premis serà realitzada per les empreses patrocinadores mitjançant xec nominatiu o transferència bancària amb una retenció del 19,00%, la qual podran deduir de la seva declaració de la renda, d’acord amb la legislació vigent.

En cas d’inclemències climàtiques importants, l’organització podrà ampliar la
convocatòria al diumenge següent, la qual cosa s’anunciaria oportunament.
Qualsevol aspecte no previst en les presents bases, serà resol pel Jurat o pels
organitzadors del Concurs.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Fitxa tècnica
 
Altres actes
 

Jornades tècniques
 
Contractació Online
 
Llistat d'expositors
 
Plànols del Recinte i Pavellons
 
Imatges de la Fira
 
Premiats, autoritats i patrocinadors 2021
Concurs Pintura 2021
Concurs Pintura 2021
Concurs Pintura 2021
Concurs Pintura 2021
Concurs Pintura 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concurs Pintura 2018
Concurs Pintura 2018
Concurs Pintura 2018
Concurs Pintura 2018
Concurs Pintura 2018
Vídeos de la Fira
 
Concurs d’Innovació de Maquinària
 
date_range
25 de setembre de 2022