20è

Concurs de pintura ràpida

date_range
26 de setembre de 2021
 

Fira de Mollerussa organitza des de l’any 2002 el Concurs de Pintura Ràpida com a ferma aposta de l’entitat firal en el seu vessant cultural i impulsora de la ciutat.

 

El concurs aplega en la capital del Pla d’Urgell una mitjana de quaranta pintores i pintors provinents de tot el territori català, de la Franja de Ponent i d’altres indrets d’Espanya.

 

Els tretze premis amb un import de 6.715€, situa al concurs de Mollerussa en un dels més importants tant en nombre de premis com en dotació econòmica de tots els que es realitzen al país.

 

Imatges del concurs i de les obres premiades en el següent enllaç: Portafoli

 

Diari de la Fira
 
Bases de Participació
 
Bases del Concurs de Pintura Ràpida 2019

 

BASES DE PARTICIPACIÓ PDF

 

1. PARTICIPANTS
El concurs és de lliure participació.

2. DATA
Diumenge dia 26 de setembre de 2021.

3. TEMA
Mollerussa, qualsevol indret de la ciutat

4. OBRES I TÈCNICA
Màxim una obra per autor. La tècnica i procediment serà de lliure elecció.

5. MIDES I SUPORT
Les mides mínimes seran de 15F (54 x 65 cm.)
Les obres podran presentar-se en qualsevol tipus de suport. En els casos que el suport sigui paper o similar, caldrà enganxar-lo sobre una superfície rígida.

6. INSCRIPCIÓ
La inscripció és gratuïta i es durà a terme en l’Amistat de Mollerussa, entrada carrer Ciutat de Lleida, de 08.30h a les 11.0h, on es numeraran i se segellaran els suports.

7. LLIURAMENT OBRES ACABADES
Fins a les 15.0h en el mateix lloc de la inscripció. Totes les obres es lliuraran signades per l’autor.

8. JURAT
Josep Giralt, director Museu de Lleida
Gerard Cucurll, gerent de Gerart Gallery
Sílvia Colomina. Pintora
Xavier Roure, Director Fira de Mollerussa

9. VEREDICTE I LLIURAMENT DE PREMIS
El jurat podrà visualitzar les obres durant la seva execució i les qualificarà quan es lliurin acabades.
El jurat es reunirà a partir de 2/4 de 4 de la tarda del mateix dia 26 de setembre de 2021 i farà públic el seu veredicte a les 5 de la tarda en la Sala Polivalent de l’Amistat, el qual serà inapel·lable. Tot seguit tindrà lloc l’acte de lliurament de premis.

Els participants es comprometen a estar presents o designar un representant en l’acte de lliurament dels premis. En cas de no ser així, el Jurat es reserva la disposició de l’obra i del premi.

10. RETIRADA DE LES OBRES
Els participants o persona autoritzada hauran de retirar les seves obres un cop acabat l’acte de lliurament de premis el mateix dia del concurs, presentant el resguard corresponent lliurat en el moment de la inscripció excepte les obres premiades que restaran en poder dels seus patrocinadors.

INFORMACIÓ
Fira de Mollerussa
Av. del Canal s/n 2a planta
25230 Mollerussa
Tel. 973 60 07 99
correu electrònic: info@fira.com
web: www.fira.com

NOTES
Les obres premiades quedaran en propietat del seus patrocinadors.

Les obres no retirades quedaran en propietat de Fira de Mollerussa.

La liquidació dels premis serà realitzada per les empreses patrocinadores mitjançant xec nominatiu o transferència bancària amb una retenció del 19,00%, la qual podran deduir de la seva declaració de la renda, d’acord amb la legislació vigent.

En cas d’inclemències climàtiques importants, l’organització podrà ampliar la
convocatòria al diumenge següent, la qual cosa s’anunciaria oportunament.
Qualsevol aspecte no previst en les presents bases, serà resol pel Jurat o pels
organitzadors del Concurs.

La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

………………………..

Bases del Concurso de Pintura Rápida 2019

Descarga el PDF

Fitxa tècnica
 
Altres actes
 

Jornades tècniques
 
Contractació Online
 
Llistat d'expositors
 
Plànols del Recinte i Pavellons
 
Imatges de la Fira
 

  Imatges Concurs de Pintura

 

Premiats, autoritats i patrocinadors Concurs 2020

Vídeos de la Fira
 
Concurs d’Innovació de Maquinària
 
date_range
26 de setembre de 2021